Διοίκηση

Πρόεδρος:  Κατσαρελάς Νικόλαος τηλ: 6942400516

Αντιπρόεδρος:  Γαρατζιώτης Αθανάσιος

Γραμματέας:  Χρονόπουλος Δημήτριος

Κοσμήτορας: Τσάφος Δημήτριος

Μέλος:  Καραβούλιας Αντώνης

Μέλος:  Πανουσιόπουλος Γεώργιος

Ελεγκτική Επιτροπή
Κοροβίλας Ιωάννης
Μαυρομμάτης Γεώργιος

Υπεύθυνος ιστοσελίδας συλλόγου: Τσάφος Αλκιβιάδης τηλ. 6978090142
email: [email protected]

Comments are closed.