Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Κυπαρισσίας

Μετά από την συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών , η σύνθεση  του νέου Δ.Σ. είναι ως εξής:

Κατσαρελάς Νικόλαος ( Πρόεδρος )

Γαραντζιώτης Αθανάσιος ( Αντιπρόεδρος )

Σαράντος Βασίλειος ( Γ. Γραμματέας )

Σαπέρας Νικόλαος ( Κοσμήτορας )

Παρασκευόπουλος Διονύσιος ( Μέλος )

Καραβούλιας Αντώνιος ( Μέλος )

Ελεγκτική Επιτροπή: Κολιτσίδας Αθανάσιος , Χρονόπουλος Δημήτριος.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.