EΚΤΡΟΦΕΙΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου λειτουργεί στην Κρήνη Πατρών από το 1972 εκτροφείο πτερωτών θηραμάτων με παραγωγική δυναμικότητα που ετησίως ανέρχεται έως και 20.000 πτηνά.
Σε έκταση 10 στρεμμάτων περιλαμβάνονται ειδικά διαμορφωμένοι επωαστικοί και εκκολαπτικοί χώροι, αναθρεπτήρια εδάφους, καθώς και κλουβιά πρώτης και δεύτερης ανάπτυξης.
Τα είδη που σήμερα εκτρέφονται είναι ο κυνηγετικός φασιανός και το ορτύκι. Τα εκτρεφόμενα θηράματα προωθούνται στους πυρήνες προσαρμογής των Κυνηγετικών Συλλόγων και σε επιλεγμένες περιοχές κατάλληλες για την ανάπτυξη έκαστου θηραματικού είδους εντός και εκτός των Καταφυγίων Αγριας Ζωής.
Η λειτουργία του εκτροφείου της Ομοσπονδίας εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού διαχείρισης για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας της θηραματοπανίδας και στηρίζεται στην επιστημονική θεώρηση επανεισαγωγής θηραματικών ειδών για την αναπλήρωση των φυσικών πληθυσμών στο περιβάλλον.

Στους άμεσους στόχους της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία μονάδας εκτροφής της ορεινής πέρδικας για την οποία ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και επαφές με τις Δασικές Υπηρεσίες και το εκτροφείο του Δασαρχείου Καρπενησίου. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η εκτροφή της πεδινής πέρδικας η οποία έχει διαπιστωθεί ότι δύναται να εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο, καθώς ύστερα από κυνοφιλικούς αγώνες με πεδινή πέρδικα το είδος συναντώνταν από θηροφύλακες και κυνηγούς για τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια.
Η πείρα που έχουμε αποκτήσει μέσα από τα τόσα χρόνια λειτουργίας του εκτροφείου σε συνδυασμό με την επιστημονική έρευνα αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει η Ομοσπονδία, πιστεύουμε ότι θα είναι αρωγοί στη νέα μας προσπάθεια.

Τα νέα είδη θηραμάτων τα οποία σύντομα θα ενισχύσουν το εκτροφείο της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου είναι βέβαιο ότι θα ωθήσουν ένα βήμα παρά πέρα τις προσπάθειές μας για τη διασφάλιση του κυνηγιού και του θηράματος στο μέλλον έτσι ώστε τη Φύση που δανειστήκαμε από τα παιδιά μας να την παραδώσουμε αλώβητη…
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕΣΩ GPS
Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου διαθέτει πλέον σύστημα διαχείρισης του στόλου των οχημάτων της Θηροφυλακής Πελοποννήσου το οποίο έχει τη δυνατότητα λήψης, επεξεργασίας και παρουσίασης όλων εκείνων των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διαχείριση και τη διοίκηση από απόσταση του στόλου των οχημάτων που εξυπηρετούν τη θηροφύλαξη. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται αρτιότερη θηροφύλαξη μέσω της συντονισμένης κινητοποίησης των φυλάκων θήρας, εξασφάλιση παροχής ασφάλειας των θηροφυλάκων και αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση των οχημάτων.

Επιπλέον, στο κάθε όχημα έχει τοποθετηθεί πλοηγός ο οποίος διαθέτει χάρτες με 100% κάλυψη του εθνικού, επαρχιακού, αστικού και χωμάτινου οδικού δικτύου για όλη την επικράτεια. Σε περίπτωση που ο θηροφύλακας βρεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (S.O.S.) έχει τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των πλησιέστερων οχημάτων της Θηροφυλακής και της αυτόματης κατεύθυνσής τους στο σημείο ανακοίνωσης κινδύνου. Το σύστημα έχει τοποθετηθεί σε όλα τα οχήματα της Ομοσπονδίας συμβάλλοντας καθοριστικά στο έργο της θηροφύλαξης.
Παράλληλα, μέσω του πλοηγού ο θηροφύλακας με ένα απλό πάτημα στην οθόνη δηλώνει την παρουσία κατηγορίας ζώων (αλεπού, λαγός κ.ά.), με αποτέλεσμα την αυτόματη γεωκωδικοποίηση του σημείου και την εμφάνιση της συγκέντρωσης πληθυσμών στον διανυσματικό χάρτη του Λογισμικού. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο δηλώνει την περιοχή όπου σημειώθηκε περιστατικό λαθροθηρίας, με αποτέλεσμα να μπορούν να καθοριστούν οι περιοχές που χρήζουν περισσότερης προστασίας.
Είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόζεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα αποτύπωση των περιοχών ενδημίας των θηραματικών ειδών, δίνοντάς μας τη δυνατότητα παρακολούθησης της πυκνότητας και της διακύμανσης αλλά και της αλληλεπίδρασης των πληθυσμών τους. Ενα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο με το οποίο στοχευμένα πλέον θα μπορούμε να επεμβαίνουμε στις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, υλοποιώντας τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για την αναβάθμισή τους και επαναφορά των πληθυσμών στην πρότερη κατάσταση.
ethnos.gr

This entry was posted in Γενικά νέα περί κυνηγίου, Ενημέρωση. Bookmark the permalink.

Comments are closed.